Volkshochschule
Weil am Rhein
Wissen und mehr
 
 

Türkçe haberler

Halk Yüksek Okullar? (Volkshochschule) göçmenler için Federal Alman yasalar? çerçevesinde uyum kurslar? (Integrationskurse) sunmaktad?r.

Genel uyum kursutoplam 645 ders saatinden olu?ur, bunun 600 saati dil ö?renimini, 45 saati ise oryantasyon kursunu (Orientierungskurs) kapsar.

Dil kursu alt? basama?a (A1-B1 dil becerisi basamaklar?) ayr?lm??t?r ve ücretsiz bir bitirme s?nav? ile bitirilir. Oryantasyon kursu ise sizi Almanya’n?n yak?n dönem tarihi, Alman hukuksal düzeni ve kültürü hakk?nda bilgilendirmeye yöneliktir ve yine bir bitirme s?nav? ile sona erer.

Özel uyum kurslar?, örne?in kad?nlar, gençler, anne ve babalar, okuma yazma ö?renmek isteyen göçmenler için sunulan kurslar ise 945 ders saatini kapsar. Bu sürenin 900 saati dil ö?renimine, 45 saatiyse oryantasyon kursuna ayr?lm??t?r.

Uyum kurslar?n?n genel olarak yap?land?r?lmas? ve ö?renim içeriklerinin geli?tirilmesine oldu?u gibi uygulanmas?na da Göç ve S???nmac?larla ?lgili Federal Daire BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge yetkilidir.

  « zurück
  Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Andreas Möller
  Öffnungszeiten
  der Geschäftsstelle im Haus der Volksbildung

  Humboldtstraße 5
  79576 Weil am Rhein

  Montag - Freitag
  Donnerstag
  09.00-11.00 Uhr
  13.30-17.00 Uhr

  Tel. 07621-704-413
  Fax. 07621-704-55-413

  ... und 24 Stunden täglich unter
  www.vhs-weil-am-rhein.de
  Volkshochschule
  Weil am Rhein

  Wissen und mehr